نمونه کارها

لیست طراحان

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

وحید کشاورز

کد فیلابی: 27F165

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

امیرحسین مهرابی

کد فیلابی: 22F536

آیدا

کد فیلابی: 7F818

حسین کریم زاده

کد فیلابی: 21F580

احسان عابدنیان

کد فیلابی: 18F575

نوید پاکنهاد

کد فیلابی: 61F248

آگهی های ویژه

لیست طراحان

لیست قیمت ها

همه قیمت ها

ست اداری -پلن A

10,000,000 ریال

ست اداری -پلن A

  • اتود نامحدود
  • ویرایش نامحدود
  • کارت ویزیت ، سربرگ ،پاکت ، تراکت ، برگه یادداشت ، بج گردنی ، خودکار

تقویم دیواری تک برگ - پلن B

7,000,000 ریال

تقویم دیواری تک برگ - پلن B

  • 5 اتود
  • 5 ویرایش

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن B

3,000,000 ریال

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن B

  • 5 اتود
  • 5 ویرایش

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن B

300,000 ریال

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن B

  • 5 اتود
  • 5 ویرایش

انجام کلیه پروژه های طراحی