نمونه کارها

لیست طراحان

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

احسان عابدنیان

کد فیلابی: 18F575

امیرحسین مهرابی

کد فیلابی: 22F536

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

دانیال حبیب الهی

کد فیلابی: 28F304

حسین کریم زاده

کد فیلابی: 21F580

آگهی های ویژه

لیست طراحان

لیست قیمت ها

همه قیمت ها

کاراکتر - پلن B

10,000,000 ریال

کاراکتر - پلن B

  • 5 اتود
  • 5 ویرایش

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن C

1,500,000 ریال

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن C

  • 2 اتود
  • 2 ویرایش

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن C

100,000 ریال

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن C

  • 2 اتود
  • 2 ویرایش

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن C

2,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن C

  • 2 اتود
  • 2 ویرایش

انجام کلیه پروژه های طراحی