نمونه کارها

لیست طراحان

دانیال حبیب الهی

کد فیلابی: 28F304

امیرحسین مهرابی

کد فیلابی: 22F536

نوید پاکنهاد

کد فیلابی: 61F248

پردیس سعادتی

کد فیلابی: 20F956

نوید پاکنهاد

کد فیلابی: 61F248

آیدا

کد فیلابی: 7F818

احسان عابدنیان

کد فیلابی: 18F575

احسان عابدنیان

کد فیلابی: 18F575

آگهی های ویژه

لیست طراحان

لیست قیمت ها

همه قیمت ها

بدنه اتوبوس - پلن B

30,000,000 ریال

بدنه اتوبوس - پلن B

  • 5 اتود
  • 5 ویرایش

جلد کاتالوگ - پلن C

500,000 ریال

جلد کاتالوگ - پلن C

  • 2 اتود
  • 2 ویرایش

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن C

2,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن C

  • 2 اتود
  • 2 ویرایش

استند یا بنر - پلن B

6,000,000 ریال

استند یا بنر - پلن B

  • 5 اتود
  • 5 ویرایش

انجام کلیه پروژه های طراحی