جدول قیمتها

لوگو - پلن B

15,000,000 ریال

لوگو - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کارت ویزیت - پلن B

2,000,000 ریال

کارت ویزیت - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

سربرگ - پلن B

1,000,000 ریال

سربرگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تراکت - پلن A

2,000,000 ریال

تراکت - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

10,000,000 ریال

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

10,000,000 ریال

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

آگهی برای فضای مجازی - پلن B

3,000,000 ریال

آگهی برای فضای مجازی - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن B

2,000,000 ریال

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن A

18,000,000 ریال

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کاراکتر - پلن B

10,000,000 ریال

کاراکتر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن B

3,000,000 ریال

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

پاکت (باتیغ خاص) - پلن A

5,000,000 ریال

پاکت (باتیغ خاص) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

پاکت- پلن B

2,000,000 ریال

پاکت- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کارت دعوت یا تبریک -پلن B

4,000,000 ریال

کارت دعوت یا تبریک -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

جلد کاتالوگ - پلن B

5,000,000 ریال

جلد کاتالوگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه کاتالوگ - پلن B

700,000 ریال

هر صفحه کاتالوگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم دیواری تک برگ - پلن B

7,000,000 ریال

تقویم دیواری تک برگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن B

10,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن B

20,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن A

60,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

اجرای هر صفحه سررسید

50,000 ریال

اجرای هر صفحه سررسید

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن B

3,000,000 ریال

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

پوستر- پلن A

70,000,000 ریال

پوستر- پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد بروشور - پلن B

5,000,000 ریال

جلد بروشور - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه بروشور- پلن B

700,000 ریال

هر صفحه بروشور- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

ساک خرید -پلن B

9,000,000 ریال

ساک خرید -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کاغذکادو -پلن B

2,000,000 ریال

کاغذکادو -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بسته بندی-پلن B

15,000,000 ریال

بسته بندی-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن B

30,000,000 ریال

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن B

7,000,000 ریال

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بیلبورد یا عرشه پل - پلن B

20,000,000 ریال

بیلبورد یا عرشه پل - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بدنه اتوبوس - پلن B

30,000,000 ریال

بدنه اتوبوس - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بدنه حمل و نقل - پلن A

18,000,000 ریال

بدنه حمل و نقل - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تابلو سردر - پلن B

10,000,000 ریال

تابلو سردر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

استند یا بنر - پلن A

18,000,000 ریال

استند یا بنر - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد کتاب - پلن A

15,000,000 ریال

جلد کتاب - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن B

300,000 ریال

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنB

20,000,000 ریال

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنB

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

برند بوک -پلن A

200,000,000 ریال

برند بوک -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود
 • لوگو ، کارت ویزیت ، سربرگ ، پاکت ، بج گردنی ، بج سینه ، تقویم رومیزی ،سی دی ، کارت تبریک ، مهر سازمانی ، ساک خرید ، بسته بندی ،سررسید، خودکار ،ماگ، تابلو سردر ، بنر ، بیلبورد، بدنه حمل و نقل

ست اداری -پلن A

10,000,000 ریال

ست اداری -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود
 • کارت ویزیت ، سربرگ ،پاکت ، تراکت ، برگه یادداشت ، بج گردنی ، خودکار