جدول قیمتها

لوگو - پلن A

0 ریال

80,000,000 ریال

لوگو - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

لوگو - پلن B

15,000,000 ریال

لوگو - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کارت ویزیت

0 ریال

5,000,000 ریال

کارت ویزیت

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

سربرگ

0 ریال

2,000,000 ریال

سربرگ

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تراکت

0 ریال

2,000,000 ریال

تراکت

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

طراحی سایت ( بدون برنامه نویسی )

0 ریال

50,000,000 ریال

طراحی سایت ( بدون برنامه نویسی )

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی )

0 ریال

50,000,000 ریال

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی )

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

آگهی برای فضای مجازی

0 ریال

3,000,000 ریال

آگهی برای فضای مجازی

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کاراکتر - پلن A

0 ریال

80,000,000 ریال

کاراکتر - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کاراکتر - پلن B

10,000,000 ریال

کاراکتر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )

0 ریال

3,000,000 ریال

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

پاکت (باتیغ خاص) - پلن A

0 ریال

8,000,000 ریال

پاکت (باتیغ خاص) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کارت دعوت یا تبریک

0 ریال

8,000,000 ریال

کارت دعوت یا تبریک

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد کاتالوگ

0 ریال

10,000,000 ریال

جلد کاتالوگ

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه کاتالوگ

0 ریال

2,000,000 ریال

هر صفحه کاتالوگ

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم دیواری تک برگ

0 ریال

7,000,000 ریال

تقویم دیواری تک برگ

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم رومیزی (۵ صفحه)

0 ریال

20,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۵ صفحه)

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن A

0 ریال

60,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن B

0 ریال

30,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو )

0 ریال

25,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو )

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

اجرای هر صفحه سررسید

0 ریال

100,000 ریال

اجرای هر صفحه سررسید

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)

0 ریال

3,000,000 ریال

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

پوستر-

0 ریال

70,000,000 ریال

پوستر-

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد بروشور

0 ریال

10,000,000 ریال

جلد بروشور

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه بروشور

0 ریال

2,000,000 ریال

هر صفحه بروشور

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

ساک خرید -پلن A

0 ریال

50,000,000 ریال

ساک خرید -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کاغذکادو

0 ریال

5,000,000 ریال

کاغذکادو

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بسته بندی-پلن A

0 ریال

50,000,000 ریال

بسته بندی-پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

بسته بندی-پلن B

15,000,000 ریال

بسته بندی-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن A

0 ریال

90,000,000 ریال

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن B

30,000,000 ریال

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

منو رستوران

0 ریال

7,000,000 ریال

منو رستوران

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بیلبورد یا عرشه پل

0 ریال

50,000,000 ریال

بیلبورد یا عرشه پل

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

بدنه اتوبوس

0 ریال

50,000,000 ریال

بدنه اتوبوس

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تابلو سردر

0 ریال

40,000,000 ریال

تابلو سردر

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

استند یا بنر

0 ریال

18,000,000 ریال

استند یا بنر

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)-

0 ریال

50,000,000 ریال

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)-

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

برند بوک

0 ریال

200,000,000 ریال

برند بوک

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود
 • لوگو ، کارت ویزیت ، سربرگ ، پاکت ، بج گردنی ، بج سینه ، تقویم رومیزی ،سی دی ، مهر ، ساک خرید ، بسته بندی ،سررسید، خودکار ،ماگ، تابلو سردر ، بنر ، بیلبورد

ست اداری

0 ریال

20,000,000 ریال

ست اداری

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود
 • کارت ویزیت ، سربرگ A4 , A5 ،پاکت ، تراکت ، برگه یادداشت ، خودکار