نحوه سفارش پروژه در فیلابی

نحوه ثبت سفارش در سایت فیلابی

نحوه سفارش پروژه در فیلابی

 ابتدا ثبت نام کنید

  نمونه کارها را در لیست طراحان ببینید 

پروژه خود را از لیست قیمت ها انتخاب وفرم سفارش پروژه را تکمیل کنید

تایید پروژه توسط طراح

پرداخت اولیه را انجام دهید و پروژه شروع میشود

بعد از تایید طرح توسط شما پرداخت نهایی را انجام دهید و طرح برایتان ارسال میشود