نحوه سفارش پروژه در فیلابی

نحوه ثبت سفارش در سایت فیلابی

نحوه سفارش پروژه در فیلابی

ابتدا ثبت نام کنید 

????نمونه کارها را در لیست طراحان و صفحه اصلی سایت ببینید

????پروژه خود را از لیست قیمت ها انتخاب کنید

????فرم سفارش پروژه را تکمیل کنید

????تایید پروژه توسط طراح

????پرداخت اولیه را انجام دهید و پروژه شروع میشود

????بعد از تایید طرح توسط شما پرداخت نهایی را انجام دهید و طرح برایتان ارسال میشود